Kom kennismaken

Rondleiding

Wanneer u overweegt om uw kind(eren) bij Kinderdagverblijf ’t Treintje aan te melden, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen voor een kennismaking en rondleiding. Tijdens de rondleiding worden alle groepen en ruimten getoond en daarnaast worden de visie, dagstructuur en alle bijhorende zaken verteld. Daarnaast kunt u kennis maken met (een deel) van ons team, een persoonlijke klik is namelijk ook erg belangrijk vinden wij.

Afname opvang

Bij Kinderdagverblijf ’t Treintje kunt u per dag opvang afnemen. Er is geen minimaal aantal af te nemen dagen. Wel kijken wij altijd naar het kind. Wanneer één dag te weinig blijkt te zijn, omdat uw kind steeds opnieuw moet wennen, dan zullen de pedagogisch medewerkers dit met u bespreken.

Inschrijven

Wanneer u na de rondleiding de opvang vast willen leggen, dan kunt u uw kind via deze website aanmelden of bij ’t Treintje zelf. U ontvangt dan daarna de plaatsingsovereenkomst met alle bijbehorende informatie. Wanneer deze plaatsingsovereenkomst door beide partijen ondertekend is, wordt de opvang vastgelegd.

Intake

Zodra bekend is wanneer uw kind(eren) bij ’t Treintje zal starten, wordt er een intakegesprek gepland. Dit gesprek zal plaatsvinden met één van de pedagogisch medewerkers die op de groep van uw kind staat. De dagelijkse gang van zaken,  eten, slapen en de bijzonderheden van uw kind worden besproken. Daarnaast worden onderwerpen als, wie de mentor van uw kindje wordt, wie het vaste gezicht van uw kindje wordt, de dagindeling, huisregels, ziektebeleid en het “wen-programma” besproken. Natuurlijk kunt u tijdens deze intake ook vragen stellen.

Wennen

Tijdens het intakegesprek kunnen er 2 data afgesproken worden, waarop uw kind komt wennen. Het wennen is maximaal 2 x 3 uur, voordat de opvang van start gaat. Na maximaal 3 uur haalt u uw kindje weer op en de pedagogisch medewerker zal u uitgebreid vertellen hoe de 3 uren verlopen zijn. Deze wenperiode geeft niet alleen uw kindje de tijd om te wennen, maar het geeft u ook de gelegenheid vertrouwd te raken met de opvang van uw kindje.