Stagiaires bij ’t Treintje

Wij staan open voor het begeleiden en het aanleren in de praktijk van pedagogisch medewerkers in de dop. Veiligheid en vertrouwen bij de kinderen staat bij ons bovenaan en daarom werken wij voornamelijk met stagiaires die een lange tijd ervaring moeten opdoen. Hierdoor is er een minimale verschuiving van verschillende gezichten.

Iedere stagiaire wordt altijd begeleid door één van de pedagogisch medewerkers en lopen stage op een vaste groep. Het leerjaar, de inzet en kunde van een stagiaire bepalen in overleg met de begeleidster welke taken de stagiaire mag uitvoeren.

Afspraken:
  • De stagiaires worden betaald via de cao kinderopvang.
  • In principe hebben stagiaires recht om in de vakanties vrij te zijn. In overleg kunnen deze dagen ook op een ander tijdstip opgenomen worden.

  • Ziektedagen worden in principe altijd ingehaald.
  • Indien nodig zal er op de stagiair een beroep gedaan worden met grote activiteiten, uitstapjes en bij ziekte van collega’s.
  • Bij ziekte dient de stagiair zich voor 8.00 uur af te melden bij zijn/haar stagebegeleidster.

  • Wanneer een stagiair bij ons vakantiewerk komt verrichten, dan staat dit los van de stage.