Beleid veiligheid en gezondheid

Wij hanteren een een beleid op het gebied van “Veiligheid en Gezondheid”. Ieder jaar worden alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid, hygiëne, brandveiligheid en Arbo opnieuw geïnventariseerd en geëvalueerd door Kinderdagverblijf ’t Treintje. Wanneer hier te nemen stappen uit voortkomen zullen deze zo spoedig mogelijk toegepast en doorgevoerd worden om een zo veilig en gezond mogelijke opvang te kunnen bieden. Over eventuele aanpassingen wordt u op de hoogte gehouden via onze nieuwsbrief.

Brand en ontruiming

Bij ons op locatie is er een brandactie- en ontruimingsplan aanwezig. Deze hangen zichtbaar op een centrale plek binnen ons kinderdagverblijf. Het plan is bekend bij het volledige team van Kinderdagverblijf ’t Treintje. Er vindt minimaal eenmaal per jaar een ontruimingsoefening plaats. Op basis van deze oefening plannen wij een evaluatie en (indien nodig) stellen wij het actieplan bij.

BHV en EHBO

Ieder dagdeel is er minimaal 1 pedagogisch medewerker op locatie aanwezig welke in het bezit is van een diploma bedrijfshulpverlening. Onze bedrijfshulpverleners hebben de leiding tijdens een ontruiming of als er bijvoorbeeld iemand onwel word, totdat er gediplomeerde hulp aanwezig is. De BHV-ers gaan jaarlijks op herhalingscursus zodat zij op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast beschikken zij over een certificaat Kinder -EHBO. Deze stof frissen ze, tegelijkertijd met de BHV-cursus, ook jaarlijks op.