Horizontale groepsindeling

Indeling

Kinderdagverblijf ’t Treintje heeft 4 stamgroepen; de Berengroep, Apengroep, Leeuwengroep en de Leeuwen3+groep. Wij werken met horizontale groepen. Op deze manier kunnen we ons specifieker richten op het aanbieden van activiteiten, het voldoende begeleiden en stimuleren in de ontwikkeling en, vooral ook, het geven van liefde en aandacht. Naast de eigen stamgroep hebben alle kindjes met regelmaat contact met de andere groepen.

Neem direct contact op

Beroepskracht-Kind Ratio

Het aantal kindjes per leeftijdsgroep in verhouding met het aantal pedagogisch medewerkers is samengesteld conform de Wet Kinderopvang.

  • Eén pedagogisch medewerker per 3 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar
  • Eén pedagogisch medewerker per 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar
  • Eén pedagogisch medewerker per 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar
De Berengroep

De Berengroep is een horizontale groep voor kindjes in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Per dag zijn er maximaal 8 kindjes aanwezig onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers.

De Apengroep

De Apengroep is een horizontale groep voor kindjes in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Per dag zijn er maximaal 8 kindjes aanwezig onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers.

De Leeuwengroep

De Leeuwengroep is een horizontale groep voor kindjes in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Per dag zijn er maximaal 16 kindjes aanwezig onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers.

De Leeuwen3+groep

De Leeuwen3+groep is een horizontale groep voor kindjes in de leeftijd van 3 tot 4 jaar. Per dag zijn er maximaal 8 kindjes aanwezig onder begeleiding van 1 pedagogisch medewerker.