GGD inspectierapport

Alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland krijgen jaarlijks een inspectie van de GGD. De kinderdagverblijven worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

De GGD voert dus ook jaarlijks een inspectie uit op Kinderdagverblijf ’t Treintje. Tijdens deze inspectie worden er vele punten uit de Wet Kinderopvang bekeken en getoetst. Na iedere inspectie wordt er door de GGD een inspectierapport opgemaakt. Het Inspectierapport is hier te lezen. Ook kunt u de laatste versie online in het Landelijk Register Kinderopvang bekijken.

Aanmelden bij Kinderdagverblijf ’t Treintje

De keuze voor een kinderdagverblijf is niet zomaar gemaakt.

U heeft bepaalde verwachtingen en wilt graag zien waar uw kind terecht komt en bij wie. Daarom kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een rondleiding bij Kinderdagverblijf ’t Treintje.

Voor een afspraak kunt u bellen naar 013 87 95 271 of een mail sturen via ons contactformulier

direct aanmelden bij ons kinderdagverblijf