Oudercommissie

Kinderdagverblijf ’t Treintje heeft een oudercommissie en deze bestaat uit ouders waarvan één of meerdere kinderen naar ons kinderdagverblijf gaan. Zij behartigen de belangen van alle ouders met kinderen op ’t Treintje. De belangrijkste verantwoordelijkheid is het bewaken van de kwaliteit van de opvang en dit te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie. Daarnaast is het belangrijk dat zij op effectieve wijze met de verschillende partijen communiceren. De leden van de oudercommissie vergaderen minimaal eens per twee maanden. Daarnaast zorgt de oudercommissie voor cadeautjes bij verjaardagen van de leidsters en andere feestelijkheden zoals de “Dag van de Leidster”.

Meer informatie over onze oudercommissie, vindt u achter het login gedeelte van deze website. Deze informatie is bedoeld voor ouders/verzorgers van Kinderdagverblijf ’t Treintje, die bij aanmelding inloggegevens ontvangen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de oudercommissie? Aarzel dan niet om contact op te nemen via oudercommissiekdvtreintje@gmail.com. Ook kan ’t Treintje, waar gewenst, een telefoonnummer van één van de leden van de oudercommissie aan u doorgeven.