Ziektebeleid

Zowel jij als ouder, als de directe leidsters van je kind, weten hoe je kind normaal gezien is. Is je kind totaal anders, hangerig, spuugt hij, eet en/of drinkt hij niet (meer), dan is je kind ziek en moet hij thuis blijven. Is je kind wat hangerig, rustiger dan normaal, maar speelt nog lekker en heeft geen, één op één aandacht nodig, dan mag je kind naar ’t Treintje komen.

Is je kind voordat hij gebracht wordt al niet fit, zal het waarschijnlijk fijner zijn voor je kind om thuis te blijven. Wanneer je kind toch wordt gebracht dan vragen wij jullie goed bereikbaar te zijn zodat je kind meteen opgehaald kan worden wanneer het niet gaat.

Kinderen mogen nooit koortsverlagende middelen krijgen voordat ze naar ’t Treintje komen! Een zetpil o.i.d. zorgt voor een vertekend beeld van je kind waardoor wij mogelijke gevaren, zoals koortsstuipen, niet goed in kunnen schatten.

Je kind ziek melden
Wanneer je twijfelt, of je kind wordt ziek gemeld, dan horen wij dit graag vóór 09:00 uur. Dit i.v.m. de dagindeling. Daarnaast voorkom je zo dat we om 09:15 gaan bellen om te checken of alles goed gaat en of je kind nog komt of niet.

Bij twijfel vanuit onze kant zullen wij met je overleggen en bekijken we wat voor je kind het beste is.

Wat als je kind niet lekker of ziek wordt bij ‘t Treintje?
Wanneer je kind niet lekker of ziek wordt terwijl hij bij ’t Treintje is, wordt er nagegaan wat er aan de hand is. De uitstraling en het welbevinden van je kind wordt bekeken en er word bekeken of je kind warm aanvoelt. Voelt hij warm aan, dan wordt je kind getemperatuurd. Nadat het beeld duidelijk is, wordt er contact opgenomen met ouders. Tijdens dit telefoongesprek wordt duidelijk aangegeven, dat je kind niet helemaal lekker is en dat er gebeld wordt voor overleg.

Is je kind echt ziek en heeft hij één op één aandacht nodig, dan worden je als ouder verzocht je kind binnen 1 uur op te komen halen.

Je kind is echt ziek en moet opgehaald worden als:

  • Je kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen;
  • De verzorging te intensief is voor de leidsters, wat ten koste gaat van de zorg voor de andere kinderen in de groep;
  • Het de gezondheid van de andere kinderen in gevaar brengt;
  • Als je kind moet overgeven of aanhoudende diarree heeft en duidelijk niet lekker in zijn vel zit.

Wij zijn geen medisch professionals maar wel pedagogisch professionals en kijken dan ook altijd naar wat het beste is voor je kind. De beslissingen die door de leidsters worden genomen bevorderen dan ook altijd het welzijn van je kind. Wanneer wij je kind op laten halen kan het zijn dat hij zich thuis vrij snel een stuk beter voelt. Wij willen benadrukken dat het op een druk kinderdagverblijf anders is dan thuis en wij niet altijd de benodigde zorg bij ziekte kunnen geven. Wanneer wij ouders vragen om hun kind op te halen betekent dit dat wij op dat moment, je kind op het kinderdagverblijf, niet kunnen bieden wat hij nodig heeft. Wij vragen om begrip in zo’n situatie.

Besmettelijke ziektes en raadplegen GGD
In geval van ziekte worden ouders verzocht ons hierover te informeren. Indien nodig zullen wij, in geval van meerdere kindjes met een besmettelijke ziekte, contact opnemen met de GGD. Wanneer er een ongewoon aantal kinderen en medewerkers een bepaalde ziekte hebben moet dit volgens artikel 26 van de Wet publieke gezondheid gemeld worden bij de GGD.

Per situatie zullen wij bekijken of je kind met een besmettelijke ziekte ‘t Treintje kan of mag bezoeken. Hierbij houden wij rekening met de gehele groep kinderen en de richtlijnen van de GGD.

Op locatie zal informatie over de besmettelijke ziekte te vinden zijn, zodat je hier als ouder alert op kunt zijn bij je kind. Als er een infectieziekte voorkomt op het kinderdagverblijf moeten er bepaalde stappen genomen worden. Hoe sneller er wordt gehandeld, hoe kleiner de kans is dat anderen ziek worden. De leidsters zullen deze stappen dan ook direct uitvoeren.

Hoofdluis
Na iedere schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis door de leidsters van de groep. Mocht je kind besmet zijn met hoofdluis, dan dient je kind direct opgehaald te worden en is hij na behandeling van de hoofdluis weer welkom. Andere ouders worden gewaarschuwd om extra op te letten.